תנאי שימוש

ברוך הבא ל- mikarov.co.il!

המטרה של mikarov.co.il הינה לאפשר למשתמשים למצוא עסקים בקרבת מקום.
נא קרא את תנאי השימוש המלאים ("התנאים"), שכן הם מסדירים את שימושך בשירות mikarov.co.il. למען הנוחיות, להלן כמה נקודות מפתח:
כל המפות, נתוני מפות ותוכן אחר באתר, הינם מתקבלים כקוד פתוח, והינם מסופקים לך במצבם כפי שהם, ללא אחריות מכל סוג.
אין להכניס ל-mikarov.co.il תוכן משתמש בעל תכנים בלתי ראויים. אנו מפרטים דוגמאות של תוכן בלתי ראוי.
שירות mikarov.co.il עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. אין לנו כל אחריות בגין כל אתר אינטרנט של צד שלישי.
ישנם תנאים מסוימים לשימושך בשירות mikarov.co.il, כגון שידור תוכן המכיל קוד זדוני או וירוסים. לmikarov.co.il ישנה הזכות לסיים את גישתך לשירות mikarov.co.il, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"שירות mikarov.co.il" תהא משמעותו www.mikarov.co.il. (ביחד עם תוכנו, "האתר"), התוכנה המסופקת לשימוש או הורדה באמצעות האתר וכל שרתים קשורים. באמצעות שימוש בשירות mikarov.co.il, הינך מביע הסכמתך ל:
כל התנאים המפורטים בדף זה.
אם אינך מסכים לתנאים הללו, נא אל תיגש או תעשה שימוש אחר בשירות mikarov.co.il.
אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות את התנאים הללו. אנו ניידע אותך בקשר לשינויים באמצעות פרסום שינויים אחרונים כאמור באתר. המשך שימוש על ידך בשירות mikarov.co.il, לאחר פרסום שינויים לתנאים הללו, מעיד על כך כי הינך מקבל את השינויים.


שירות mikarov.co.il
mikarov.co.il (לרבות גופים קשורים וחברות בנות: "mikarov.co.il" או "אנו") מעניקה לך בזאת רשות להשתמש בשירות mikarov.co.il למטרות שאינן מסחריות, בכפוף לתנאים הללו. למרות האמור, הינך רשאי להשתמש במודולי תוכנת קוד פתוח בשירות mikarov.co.il, כמתואר בסעיף 3.3 להלן, בהתאם לרישיונות שלהם בהתאמה, וmikarov.co.il אינה מטילה כל מגבלות נוספות על שימוש בהם. הינך מסכים שלא להשתמש או להשיק כל מערכת אוטומטית, לרבות, ללא הגבלה, "רובוטים", "עכבישים" ו"קוראים בלתי מקוונים", שמתחברת לשירות mikarov.co.il באופן השולח יותר הודעות בקשה לשרתי mikarov.co.il בפרק זמן נתון, מאשר אדם יכול להפיק באופן סביר באותו פרק זמן תוך שימוש בדפדפן קונבנציונאלי. הינך מסכים שלא לאסוף או לקצור כל מידע הניתן לזיהוי אישי משירות mikarov.co.il, ולא להשתמש בשירות mikarov.co.il לכל מטרה מסחרית. אינך רשאי להשתמש בשירות mikarov.co.il באופן הנותן לך או לכל אדם אחר גישה להורדות מסיביות של הזנות גושי מידע בשירות mikarov.co.il. אינך רשאי לשלוח דואר זבל, לשדר כל תוכן המכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב מזיק אחר, או להפריע לשרתים או לרשתות המקושרים לשירות mikarov.co.il. לmikarov.co.il ישנה הזכות לסיים את גישתך לשירות mikarov.co.il, לפי שיקול דעתה הבלעדי. Mikarov.co.il נמצאת במצב BETA - אנו עומלים ומפתחים יכולות חדשות - mikarov.co.il אינה אחראית לכל שיבוש במידע - מידע לא עדכני, מידע שגוי, וכן לכל פונקצינאליות מטעה, במהלך גרסא זו.

הערה למפתחים
אנו מעודדים אתכם ליצור מוצרים ברי ערך וחדשניים תוך שימוש בפלטפורמה שלנו, בכפוף להנחיות הבאות: הנכם רשאים לעשות שימוש במפות ונתוני מפות ללא הסכמתנו מראש, בתנאי כי: המטרה אינה מסחרית; הנכם מעמידים את המוצר שלכם לציבור; הנכם מציגים באופן ברור את סימני המסחר של mikarov.co.il. אם ברצונכם לעשות שימוש אחר במפות ובנתוני המפות שלנו, נא צרו עמנו קשר לשם הסכמתנו בכתב. אפליקצית הקצה המיועדת למכשירים סלולאריים של mikarov.co.il מבוסס על קוד השייך לMikarov.co.il. אם הינך משתמש בכל חלק מאפליקצית הקצה של mikarov.co.il (לרבות קבצי הגרפיקה), עליך להשתמש בו ביחד עם מפות ונתוני מפות של mikarov.co.il, ואינך רשאי לכלול מפות או נתוני מפות מכל גוף אחר ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אם הינך משתמש באפליקצית הקצה של mikarov.co.il, ביחד עם מפות ונתוני מפות של mikarov.co.il כמורשה לעיל, הינך רשאי להשתמש גם בממשקים לתכנות יישומים (API) בשרת שלנו, ונתונים בזמן אמת, ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

- זכויות קניין רוחני; תוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים; תוכנת מקור פתוח
התוכן בשירות mikarov.co.il, לרבות, ללא הגבלה, המפות, נתוני המפות, נתיבים, טקסט, גרפיקות, , סמלים, תמונות, מידע על עסקים ("תוכן"), וסימני המסחר והלוגואים ("סימנים"), הינם בבעלות או לפי רישיון מmikarov.co.il. תוכן בשירות mikarov.co.il מסופק לך במצבו כפי שהוא, לידיעתך ולשימוש בלתי מסחרי בלבד, ולא ניתן להשתמש בו לכל מטרה אחרת ללא הסכמתה של mikarov.co.il מראש ובכתב. mikarov.co.il שומרת על הזכויות שלא ניתנו לך במפורש. הינך מסכים, שלא לעקוף, לחסום או להפריע באופן אחר למאפיינים של שירות mikarov.co.il הקשורים לאבטחה. "mikarov.co.il", הלוגו של mikarov.co.il וכל הסימנים האחרים הינם סימנים של mikarov.co.il. כל סימני המסחר האחרים שנעשה בהם שימוש בשירות mikarov.co.il, הינם סימני מסחר של הבעלים שלהם בהתאמה. שירות mikarov.co.il עשוי לכלול מידע המסופק על ידי צדדים שלישיים. mikarov.co.il אינה עושה כל מצג ואינה מתחייבת בקשר לדיוק או לשלמות של המידע המסופק על ידי צדדים שלישיים כאמור. שימושך בתוכן של צד שלישי, ייתכן ויהא כפוף לתנאים נוספים, אותם ניתן למצוא בעמוד ההודעות המשפטיות שלנו. mikarov.co.il עושה שימוש בתוכנת קוד פתוח. סעיף 3 זה יישאר בתוקף לאחר פקיעתם של ההוראות הללו.

יצירת תוכן משתמש
שירות mikarov.co.il מתיר לך ולמשתמשים אחרים ליצור תוכן משתמש ולהכניסו לאתר ו/או לאפליקצית הקצה של שירות mikarov.co.il ("הגשות משתמש"). הינך אחראי בלעדית לתוכן המשתמש שלך ולהשלכות של הפרסום שלהו. הינך מציג ומצהיר, כי הינך הבעלים או שיש ברשותך הזכויות הנדרשות על מנת לעשות שימוש, ולהרשות לmikarov.co.il לעשות שימוש, בכל זכויות קניין רוחני בקשר לכל תוכן משתמש המפורסם על ידך. הינך שומר על כל זכויות הבעלות שלך בתוכן המשתמש שלך. עם זאת, באמצעות תוכן המשתמש לmikarov.co.il, הינך מעניק בזאת לmikarov.co.il ולמשתמשים בשירות mikarov.co.il, רישיון גלובלי, בלתי בלעדי, חופשי מתגמולים, נצחי, ניתן לרישוי משנה וניתן להעברה, לעשות שימוש, להעתיק, להפיץ, להכין עבודות תצוגה נגזרות, ולבצע את תוכן המשתמש; משתמשים אחרים רשאים לעשות שימוש בתוכן המשתמש שלך למטרות בלתי מסחריות בלבד, אלא אם יותר אחרת על ידי mikarov.co.il. הינך מסכים כי לא תיצור ותפרסם תוכן משתמש אשר: מוגן בזכויות יוצרים, מוגן כסוד מסחרי או כפוף באופן אחר לזכויות רכושיות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות הנוגעות לפרטיות ופרסום, אלא אם הינך הבעלים של זכויות כאמור; יוצר סיכון לביטחונו או בריאותו של אדם, פוגעות בביטחון לאומי, או מפריעות לחקירה על ידי גופי אכיפת חוק; מדמות אדם אחר; מקדם סמים בלתי חוקיים, מפר חוקי בקרת ייצוא, קשורות להימורים בלתי חוקיים או לסחר נשק בלתי חוקי; הינו בלתי חוקי, מהוות לשון הרע, דיבה, איום, פורנוגרפיה, הטרדה, מעורר שנאה, פוגע מבחינה גזעית או אתנית, או מעודד התנהגות אשר תיחשב כעבירה פלילית, תקים חבות אזרחית, תפר כל חוק או תהא בלתי ראויה מבחינה אחרת; כרוך בגניבה, הלבנת הון או טרור; מקדם מזימות פירמידה, מכתבי שרשרת או הודעות מסחריות מפריעות או פרסומות, או כל דבר אחר האסור לפי חוק, תנאי השירות הללו או כל מדיניות או הנחיות רלבנטיות; מביע או מרמז באופן שקרי, כי תוכן כאמור הינו בחסות או מקודם על ידי mikarov.co.il; או יש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת. הינך מוותר בזאת על כל דרישות שייתכן ויהיו לך כנגד mikarov.co.il בקשר להגשות משתמש, לרבות הסרה על ידי mikarov.co.il של כל הגשת משתמש שלדעתה אינה ראויה, והינך מסכים לשפות את mikarov.co.il, ונושאי המשרה, דירקטורים ושלוחים שלה, בגין כל נזק הנובע מהגשת המשתמש שלך (לרבות שכר טרחת עורכי דין ועלויות על מנת להגן על כל טענות בקשר לכך).

קישורים
שירות mikarov.co.il עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שאינם בבעלות או בשליטת mikarov.co.il. mikarov.co.il אינה נוטלת כל אחריות לאתר של צד שלישי, והינך משחרר את mikarov.co.il מכל חבות הנובעת משימוש שלך באתר כאמור.

הגבלת חבות ואחריות
שירות mikarov.co.il (לרבות התוכן וכל שירות אחר המסופק על ידה), ניתן במצבו כפי שהוא וללא כל אחריות מכל סוג, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לעניין מסחריות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות, אי-הפרה, ואחריות הנובעת מחוק או ממהלך עיסוק או שימוש מסחרי. ייתכן והתוכן לא יהא עדכני, מדויק או מלא. mikarov.co.il אינה מבטיחה כי שירות mikarov.co.il יהא נקי מבאגים, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין. הינך מאשר מפורשות כי mikarov.co.il לא תחוב בגין הגשות משתמש. mikarov.co.il, או נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי רישיון, נמחים או נציגים שלה, לא יחובו, באף נסיבות שהן, בגין נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, אגביים, עונשיים או תוצאתיים הנובעים מהשימוש או מאי-יכולת לעשות שימוש בשירות mikarov.co.il, לרבות, ללא הגבלה, הנובעים מהגעה למקום לא נכון, מעשים על פי נתוני אתר לא מוייקים, מפות, נתוני מפות, נתיבים או הוראות בלתי נכונים, או הפעלת שירות mikarov.co.il במהלך נהיגה, אף אם mikarov.co.il קיבלה הודעה בדבר האפשרות לנזקים כאמור. מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה, הינך מסכים כי החבות הכוללת של mikarov.co.il כלפיך, בגין כל הנזקים, לא תעלה, באף נסיבות, על סך כל הסכום ששולם על ידך לmikarov.co.il, אם בכלל, ב-12 החודשים שבסמוך לפני האירוע המקים את התביעה, לשם קבלת גישה ושימוש בשירות mikarov.co.il. ישנם מחוזות שיפוט בהם לא מותרת הגבלה או החרגה של חבות בגין נזקים אגביים או תוצאתיים, אך שהמגבלות הנ"ל ייתכן ולא יחולו עליך.

פרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. מדיניות פרטיות זו מסבירה את נוהלי המידע שלנו בקשר למידע האישי שלך. נא קרא את מלוא התנאים של מדיניות פרטיות זאת להלן, שכן הם מסדירים את סוגיות הפרטיות בקשר לשירות mikarov.co.il. לנוחיותך, להלן מספר נקודות מפתח: אינך נדרש לספק כל מידע אישי על מנת להשתמש באתר. אם ברצונך להשתמש בתוכנה שלנו, הינך נדרש לספק את נתוני ה-GPS אשר נצברים במהלך השימוש בשירות אשר נאגרים באתר(להלן "נתוני ה-GPS"). שימוש בתוכנה כרוך באיסוף נתוני ה-GPS אשר נוצרים בזמן שימוש באפליקצית הקצה של mikarov.co.il ואגירתם באתר לשם השבחת תכני המפה, מציאת העסקים בקרבתך וכול מידע אחר אשר מיוצר ע"י תוכנת mikarov.co.il בצורה אגריגטיבית. עומדת לרשותך הברירה, האם לספק לנו מידע אישי נוסף. אנו משתמשים במידע כאמור על מנת לספק שירותים מותאמים אישית, כגון המסלול הקצר ביותר בין העבודה לבית, ולשפר את השירותים הניתנים לך. אנו רשאים להציג מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, כגון מיקומך , מוקדי חיפוש או העדפותיך.

מבוא
"מידע אישי", משמעותו כל מידע שניתן להשתמש בו על מנת לזהות אותך, כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת הבית, העבודה או כתובת פיזית אחרת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, מידע על הרכב, ומידע אודותיך, כגון מסלולי הנהיגה שלך. איננו דורשים ממך לספק מידע אישי על מנת להשתמש בשירות mikarov.co.il, מלבד נתוני ה-GPS כאמור לעיל. האופן בו אנו משתמשים במידע אישי אינך נדרש לשלוח לנו מידע אישי מעבר לנקודות ה-GPS, והמקומות אשר אתה מחפש. אנו רשאים להציג מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, כגון מיקומך , מוקדי חיפוש או העדפותיך. אנו רשאים לספק מידע אגריגטיבי, שאינו ניתן לזיהוי אישי, לצדדים שלישיים. לבסוף, אנו רשאים לגלות את המידע האישי שלך אם אנו מאמינים כי גילוי מידע כאמור יסייע או יהא נחוץ באופן סביר לשם: (א) קיום כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, (ב) אכיפת התנאים הכלליים שלנו, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות שלהם, (ג) איתור, מניעת או מתן מענה אחר לסוגיות תרמית, אבטחה או עניינים טכניים, (ד) הגנת הזכויות, הרכוש או הבטיחות של mikarov.co.il, המשתמשים שלה, אתה או הציבור.

Cookies
שירות הmikarov.co.il שלנו עשוי להשתמש ב-"cookies" ובטכנולוגיות מעקב אחרות על מנת לאחזר את המידע האישי שלך ולספק לך חוויה מותאמת אישית. "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן שניתן לעשות בו שימוש, למשל, על מנת לאסוף מידע אודות פעילות בשירות mikarov.co.il. את רוב הדפדפנים ניתן להגדיר כך שתקבל הודעה עם קבלת cookie, או, לחילופין, ניתן לבחור לחסום cookies מהדפדפן שלך. איסוף מידע על ידי אתרים של צדדים שלישיים שירות mikarov.co.il רשאי להשתמש בצד שלישי בעל מוניטין על מנת להגיש פרסומות בשירות mikarov.co.il. צדדים שלישיים כאמור לרוב יגישו פרסומות ממוקדות גיאוגרפית או הקשרית. הם כפופים למדיניות הפרטיות שלהם ואינם מכוסים על ידי מדיניות הפרטיות שלנו.
קישורים לאתרים אחרים
שירות mikarov.co.il עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. אתרים אחרים עשויים לכלול קישורים לאתר שלנו. איננו אחראים לנוהלי הפרטיות או התוכן של אתרים אחרים כאמור.
מיזוג, מכירה או פשיטת רגל
במקרה בו mikarov.co.il תירכש על ידי צד שלישי או תתמזג עם צד שלישי, הננו רשאים להעביר את המידע שאספנו מהמשתמשים שלנו כחלק מהעסקה. במקרה של פשיטת רגל שלנו, או אירועים דומים, ייתכן ולא נוכל לשלוט באופן בו ייעשה שימוש במידע האישי שלך.

מחויבות
אנו מחויבים לשמור על הפרטיות שלך. שמירת הפרטיות שלך ברשת הינה תחום מתפתח, ושירות mikarov.co.il מתפתח באופן תמידי על מנת לענות על הדרישות הללו. אם יש לך כל הערות או שאלות בקשר למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור עמנו קשר בכתובת 'webmaster@mikarov.co.il. בעוד איננו יכולים להבטיח מושלמות בשמירת הפרטיות, אנו ניתן מענה לכל סוגיה כפי מיטב יכולותינו.

הסכמתך
באמצעות שימוש בשירות mikarov.co.il, הינך מסכים לתנאים של מדיניות הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים למדיניות זאת, נא אל תשתמש בשירות mikarov.co.il. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות את המדיניות הזאת בכל עת. המשך שימוש על ידך בשירות mikarov.co.il, לאחר פרסום שינויים לתנאים הללו, מעיד על כך כי הינך מקבל את השינויים.

כללי
mikarov.co.il שומרת על הזכות להפסיק או לשנות כל היבט בשירות mikarov.co.il בכל עת. התנאים הללו, מדיניות הפרטיות, מדיניות זכויות היוצרים, והקשר בינך לבין mikarov.co.il, כפופים לחוקי ישראל ויפורשו לפיהם, בהתעלם מעקרונותיה לגבי ברירת הדין. אתה וmikarov.co.il מסכימים כי תהיו כפופים לסמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט הממוקמים בתל אביב, ישראל, ומוותרים על כל התנגדויות לבתי משפט כאמור מסיבות של חוסר סמכות עניינית או מקומית או פורום בלתי נאות. התנאים הללו, ביחד עם מדיניות הפרטיות ומדיניות זכויות היוצרים, וכל הודעות משפטיות אחרות המפורסמות על ידי mikarov.co.il בשירות mikarov.co.il, יהוו את מלוא ההסכם בינך לבין mikarov.co.il בנוגע לשירות mikarov.co.il. אם כל הוראה בתנאים הללו תיקבע כבלתי תקפה על ידי בית משפט, אי התקפות של הוראה כאמור לא ישפיע על התקפות של יתר ההוראות בתנאים הללו, אשר יישארו בתוקף. אף ויתור על כל תנאי מהתנאים הללו, לא ייחשב כויתור נוסף או מתמשך של תנאי כאמור או כל תנאי אחר, ואי-עמידתו של מי מהצדדים על כל זכות או הוראה לפי התנאים הללו, לא ייחשב כויתור על זכות או הוראה כאמור. אתה וmikarov.co.il מסכימים, כי תביעה בגין כל עילת תביעה הנובעת משירות mikarov.co.il או הקשורה לשירות mikarov.co.il, תוגש לבית המשפט תוך שנה לאחר שנולדה עילת התביעה. אחרת, עילת תביעה כאמור תהא חסומה לעד.